bərkişmə

bərkişmə
«Bərkişmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bərkişmək — f. 1. Bərk hala gəlmək, qəlizləşmək, kəsifləşmək, qatılaşmaq. 2. Bax bərkimək 1, 2 və 5 ci mənalarda. Mübarizədə bərkişmək. – Çəkişməyən bərkişməz. (Məsəl) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bərkişmiş — «Bərkişmək»dən f. sif. İşdə, mübarizədə bərkişmiş adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daşlaşmaq — 1. f. 1. Daş halına gəlmək, daşa dönmək, daş kimi bərkimək. Gil, yer altında uzun zaman qaldıqda daşlaşır. 2. məc. Bərkişmək, sərtləşmək, daşa dönmək. Ürəyi daşlaşıbdır. 2. qarş. Bir birinə daş atmaq, bir birini daşa basmaq. Uşaqlar daşlaşırdılar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəsəkləşmək — f. Kəsək olmaq, kəsəyə çevrilmək, qalıb kəsək halında bərkişmək. Palçıq qalıb kəsəkləşdi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qol-qanad — is. 1. Bax qanad 1 ci mənada. 2. Şaxə, qol budaq. Ot saçaqları sallanan bir təpədə iri qol qanadı qurumuş bir ağac vardı. Ç.. Qol qanad atmaq – şaxələnmək, yayılmaq, genişlənmək, inkişaf etmək, böyümək. Budaqların böyüməsi, qol qanad atması üçün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”